Projekty

Prohlédněte si projekty, kterými jsme se v poslední době zabývali.
[us_single_image image=“7080″ style=“shadow-1″]

Bluetooth 5.0 – Mesh

S nástupem specifikace Bluetooth 5.0, která přinesla mnoho užitečných rozšíření, jsme byli postaveni před výzvu vytvořit firmware pro Bluetooth Mesh, jako nástavbu na Bluetooth Low Energy 5.0 (BLE 5.0). Projekt jsme úspěšně dokončili na jaře 2019. Vyvinutá síť v současné době umožňuje bezpečné propojení stovek BLE zařízení, které mezi sebou mohou vzájemně komunikovat (many-to-many) na dlouhé vzdálenosti. V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte.

[us_single_image image=“7905″ style=“shadow-1″]

LoRaWAN GPS tracker

Vývoj hardware a firmware pro nízkospotřebový, bateriově napájený GPS tracker fungující na síti LoRaWAN. Zařízení měří teplotu, vlhkost, aktuální GPS pozici a následně vše v pravidelných intervalech zasílá na server pomocí LoRaWAN sítě.

[us_single_image image=“7927″ style=“shadow-1″]

Sigfox CO2 senzor

Vývoj firmware pro CO2 senzor, jehož úkolem bylo v pravidelných intervalech měřit CO2 hodnoty, odesílat je na server pomocí sítě Sigfox, zajišťovat kalibraci CO2 čidla a to vše při velmi nízké spotřebě tak, aby zařízení mohlo operovat několik let bez nutnosti výměny baterie.

C# .NET aplikace pro sledování paketů

Vývoj aplikace určené pro monitorování vytíženosti sítě Bluetooth 5.0 Mesh. Pokud je síť přepnuta do testovacího módu, je možné pomocí aplikace monitorovat průběh paketů a zjistit tak vytížení jednotlivých uzlů dané sítě, jakož i latenci a její spolehlivost. Dále aplikace poskytuje možnost jednoduché konfigurace jakéhokoliv zařízení v rámci sítě.

[us_single_image image=“7932″ style=“shadow-1″]

WiFi senzor pro monitorování kvality ovzduší

Návrh (hardware a firmware) malého WiFi senzoru s nabíjecí baterií, sloužícího pro monitorování kvality ovzduší, konkrétně teploty, vlhkosti, tlaku a IAQ (Indoor Air Quality), přičemž v pravidelných intervalech odesílá (přes WiFi) data na server. Senzor disponuje také displejem pro lepší interakci s uživatelem a možností nastavit alarmy, tj. hodnoty, při jejichž překročení dojte k notifikaci uživatele. Základním požadavkem byla velmi nízká spotřeba energie tak, aby na jedno nabití vydržel operovat několik měsíců.

[us_single_image image=“7931″ style=“shadow-1″]

Webová aplikace pro zobrazování dat (React.js, Redux, AWS)

Webová aplikace sloužící pro zobrazení dat získaných z různých senzorů. V aplikaci je možné vytvořit uživatelské účty, do kterých lze registrovat senzory, jejichž data mají být zobrazeny. Základem aplikace je backend, vytvořen v node.js a nasazen na AWS (Amazon Web Services) serverech. Druhou částí aplikace je frontend, sloužící pro interakci s uživatelem, vytvořený v React.js.

[us_single_image image=“7994″ style=“shadow-1″]

Sigfox senzor pro hlídání teploty a vlhkosti

Vývoj senzoru (hardware a firmware) pro měření teploty a vlhkosti, který v pravidelných intervalech odesílá data na server pomocí sítě Sigfox, přičemž vysílací perioda je konfigurovatelná pomocí Sigfox downlink zprávy (odeslané ze sítě do zařízení). Důležitým požadavkem byla nízká spotřeba energie tak, aby zařízení mohlo operovat několik let na jednu AA baterii bez nutnosti výměny.

[us_single_image image=“7934″ style=“shadow-1″]

LoRa měřící systém

Modifikace firmware tak, aby se zvýšila vzdálenost, na kterou jsou spolehlivě schopny komunikovat senzory (vysílače) s přijímačem na frekvencích 169 MHz a 869 MHz. Jako řešení bylo využito modulace LoRa. Po vhodném nastavení modulačních parametrů bylo při našem testování dosaženo vzdálenosti přibližně 45 km v přímé viditelnosti, což bylo výrazné zlepšení oproti předchozím výsledkům.

[us_single_image image=“7937″ style=“shadow-1″]

Wireless M-Bus projekty

Úprava stávajícího firmware měřičů jako součásti systému sloužícího pro sběr dat pomocí standardu Wireless M-Bus v pásmu 169 MHz a 868 MHz tak, aby systém fungoval bezproblémově a spolehlivě i při velkém vytížení.