C# .NET aplikace pro sledování paketů

Vývoj aplikace určené pro monitorování vytíženosti sítě Bluetooth 5.0 Mesh. Pokud je síť přepnuta do testovacího módu, je možné pomocí aplikace monitorovat průběh paketů a zjistit tak vytížení jednotlivých uzlů dané sítě, jakož i latenci a její spolehlivost. Dále aplikace poskytuje možnost jednoduché konfigurace jakéhokoliv zařízení v rámci sítě.

WiFi senzor pro monitorování kvality ovzduší
Sigfox CO2 senzor