Webová aplikace pro zobrazování dat (React.js, Redux, AWS)

Webová aplikace sloužící pro zobrazení dat získaných z různých senzorů. V aplikaci je možné vytvořit uživatelské účty, do kterých lze registrovat senzory, jejichž data mají být zobrazeny. Základem aplikace je backend, vytvořen v node.js a nasazen na AWS (Amazon Web Services) serverech. Druhou částí aplikace je frontend, sloužící pro interakci s uživatelem, vytvořený v React.js.

Sigfox senzor pro hlídání teploty a vlhkosti
WiFi senzor pro monitorování kvality ovzduší