Wireless M-Bus projekty

Úprava stávajícího firmware měřičů jako součásti systému sloužícího pro sběr dat pomocí standardu Wireless M-Bus v pásmu 169 MHz a 868 MHz tak, aby systém fungoval bezproblémově a spolehlivě i při velkém vytížení.

LoRa měřící systém